Wedding in Council Chamber

Priodasau

Adeilad seciwlar rhestredig Gradd II o ddwyster hanesyddol godidog sy’n rhoi cyfle i bawb gael diwrnod priodas cofiadwy yng nghanol Caerdydd.

Dyma yw lleoliad priodas mwyaf unigryw a newydd Caerdydd gyda Phrif Neuadd Farmor i groesawu eich gwesteion, y Siambr Cyngor gyda’i muriau pren brenhinol i gyfnewid eich addunedau priodas a’n Neuadd Farmor Celf Deco lle rydych yn gwledda gyda’ch gwesteion a dathlu eich uniad.

Mae’r Siambr Cyngor yn berffaith ar gyfer gwasanaeth priodas clyd a derbyniad ar gyfer hyd at 60 o’ch gwesteion. Mae’r Neuadd Farmor gyda’i phileri marmor trawiadol, goleuadau celf deco a ffenestri llun 34 troedfedd yn lleoliad perffaith i foddhau hyd at 180 gwestai ar gyfer eich brecwast priodas a’r dathliadau gyda’r nos.

Rydym yn gweithio ag arlwywyr traddodiadol ac ethnig gorau Caerdydd i gyflenwi cynnyrch ffres, lleol a bwydlenni blasus wedi’u paratoi yn ôl y tymor i blesio pob blas a chyllideb yn ogystal â chwmnïau llwyfannau/décor i gynnig profiad gwirioneddol bersonol.

Ychwanegwch ar ben hynny man parcio ceir am ddim ar gyfer eich gwesteion drwy gydol y diwrnod, defnydd unigryw o’r adeilad, opsiynau i ymestyn y lleoliad gyda phebyll mawrion ar y lawnt a chefndir Celf Deco eiconig ar gyfer eich lluniau Priodas. Y Deml Heddwch yw lleoliad ‘Angenrheidiol’ mwyaf newydd Caerdydd!

I drefnu i weld yr adeilad, cwblhewch y ffurflen hon.

Gay Wedding Guide Logo

wcia