Y DEML HEDDWCH

Y LLEODLIAD
 CHALON

Mae’r Deml Heddwch yn wahanol i ran fwyaf o leoliadau y gallwch eu llogi yng Nghaerdydd. Nid ydym yn eiddo i fusnes preifat; rydym yn cael ein rheoli gan yr elusen Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Felly pan fyddwch chi’n archebu eich digwyddiad gyda ni, caiff eich arian ei ddefnyddio i gyfrannu at ein hadeilad gwych ac at waith yr elusen yn cefnogi datblygiad rhyngwladol, heddwch a hawliau dynol ac addysg fyd-eang. Bydd eich arian yn ein helpu ni i greu byd mwy teg a heddychlon yn uniongyrchol.

wcia