EmilyCysylltwch

Cysylltwch â thîm y Deml Heddwch i drafod eich archeb a chael dyfynbris. E-bostiwch bookings@wcia.org.uk neu ffoniwch 029 2082 1052. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Hanes ein Rheolwr Lleoliad

Emily Williams yw’r Rheolwr Lleoliad, yn sicrhau bod eich digwyddiad gyda ni yn llwyddiant.

Mae Emily yn rheolwr a marchnatwr digwyddiadau profiadol. Mae’n ymroddedig i greu gallu a gwella gwybodaeth o fewn y trydydd sector.

Mae’n hoffi digwyddiadau. Mae wedi bod yn drefnydd digwyddiadau i wyliau am sawl blwyddyn, gan gynnwys Gŵyl y Dyn Gwyrdd a Glastonbury. Mae’n parhau i drefnu’r rhain. Mae gan Emily brofiad mawr hefyd mewn trefnu digwyddiadau cerddorol.

Mae gan Emily gi hyfryd. Mae’n eiriolwr bwyd organig a gwella ysbrydol mawr.

wcia