Cyflenwyr

Rydym yn ymroddedig i ddatblygu partneriaethau gyda chyflenwyr moesegol yn y Deml Heddwch ar gyfer holl agweddau digwyddiadau, o arlwyo i lwyfannu. Hoffem glywed gan gyflenwyr sy’n tarddu cynnyrch masnach deg neu leol ac sy’n cymryd eu cyfrifoldebau am yr amgylchedd a chynaliadwyedd o ddifrif. Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb dod yn gyflenwr cymeradwyol yma yn y Deml Heddwch.

Ein cyflenwyr cymeradwyol

Royal Hotel Bar Lounge

  • Carley Turner Photography – Rydym yn hoffi lluniau priodas Carley. Dangosant ddychymyg a chreadigrwydd wrth greu’r albwm priodas mwyaf gwych sy’n dal hanfod eich personoliaeth a mwynhad eich gwesteion yn eich priodas. Argymhellir Carley yn fawr gan y Deml Heddwch.

carley turner.jpg

  • Clever Chefs – Rydym wedi dewis braich arlwyo bwyty enwog Caerdydd sef The Pickled Radish yn Llandaf i ddarparu’r gorau mewn bwyd digwyddiad wedi’i baratoi’n ffres. Mae Nick Collins a’i dîm yn rhoi cynhwysion lleol sydd wedi’u paratoi’n ffres i greu bwyd blasus a rhyfeddol o gofiadwy. Gyda Clever Chefs, gwyddwn y gwnaiff eu cogyddion arobryn a’u cydlynydd priodasau ymroddedig reoli eich neithior priodas yma yn y Deml Heddwch a bwyd y derbyniad ar gyfer gwesteion gyda’r nos. 
wcia