Cyflenwyr

Rydym yn ymroddedig i ddatblygu partneriaethau gyda chyflenwyr moesegol yn y Deml Heddwch ar gyfer holl agweddau digwyddiadau, o arlwyo i lwyfannu. Hoffem glywed gan gyflenwyr sy’n tarddu cynnyrch masnach deg neu leol ac sy’n cymryd eu cyfrifoldebau am yr amgylchedd a chynaliadwyedd o ddifrif. Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb dod yn gyflenwr cymeradwyol yma yn y Deml Heddwch.

Ein cyflenwyr cymeradwyol

Royal Hotel Bar Lounge

  • Mae’r Royal Hotel yng Nghaerdydd yn dro 20 munud. Mae’n cynnig gostyngiad sylweddol i’n cyplau priodas ar gyfer eu gwesteion. Wedi’i osod mewn adeilad Fictoraidd Gradd II rhestredig, mae’r Royal Hotel cain nawr yn brolio nodweddion modern fel ystafelloedd â chyflyrydd aer, teledu LCD a band-eang am ddim. Mae gan rai ystafelloedd olygfeydd o Stadiwm y Mileniwm. Mae Wi-Fi am ddim drwy gydol y flwyddyn. Gweinir brecwast bob bore gan amlaf yn Ystafell Scott sydd â phaneli derw. Yma cafodd y Capten Robert Falcon Scott ei ginio ffarwel cyn mynd ar ei alldaith angheuol i’r Antartig yn 1910.
  • Eastern Cuisine
  • Steen the Chef
  • SP Entertainment: 07854 420 698
  • Confetti, Cakes and Blooms: confetticakeandblooms@virginmedia.com:"We create beautiful cakes and table pieces and always provide the best products and services that work within the wedding budget for a totally perfect and unforgettable experience to be treasured forever."
  • Carley Turner Photography – Rydym yn hoffi lluniau priodas Carley. Dangosant ddychymyg a chreadigrwydd wrth greu’r albwm priodas mwyaf gwych sy’n dal hanfod eich personoliaeth a mwynhad eich gwesteion yn eich priodas. Argymhellir Carley yn fawr gan y Deml Heddwch.

carley turner.jpg

  • Clever Chefs – Rydym wedi dewis braich arlwyo bwyty enwog Caerdydd sef The Pickled Radish yn Llandaf i ddarparu’r gorau mewn bwyd digwyddiad wedi’i baratoi’n ffres. Mae Nick Collins a’i dîm yn rhoi cynhwysion lleol sydd wedi’u paratoi’n ffres i greu bwyd blasus a rhyfeddol o gofiadwy. Gyda Clever Chefs, gwyddwn y gwnaiff eu cogyddion arobryn a’u cydlynydd priodasau ymroddedig reoli eich neithior priodas yma yn y Deml Heddwch a bwyd y derbyniad ar gyfer gwesteion gyda’r nos. 
wcia